Regulamin

Sklep Internetowy DRZEWKOBONSAI.pl działający pod adresem drzewkobonsai.sellingo.pl/, prowadzony jest przez Tomasz Pietrzyk z siedzibą w Krakowie, ul. Bieżanowska 77A/17.

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie lub e-mail. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
2 dni od zaksięgowania wpłaty. W przypadku żywych rośliny wysyłka tylko w poniedziałki, wtorki i środy.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze. W przypadku roślin termin ten może być inny. Patrz punkt 4.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. Klient zobowiązany jest do podania danych do wysyłki jeśli te są inne niż w przelewie bankowym. W przeciwnym wypadku zamówienie wysyłane jest na dane z potwierdzenia przelewu.

8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

11. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- przelewem bankowym na konto sklepu.
- gotówką przy odbiorze osobistym.

12. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Koszt dostawy wyceniany jest indywidualnie do każdego zamówienia.

13. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

14. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

16. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Nazwa Sklepu”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

17. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki (nie dotyczy żywych roślin). Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

18. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Tomasz Pietrzyk 
ul. Bieżanowska 77A/17, 30-826, Kraków. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

19. W przypadku roślin, które przyjechały na wykonanie usługi nie odebranie w ustalonym terminie powoduje po 7 dniach naliczanie wedle stawki usługi "hotel bonsai".

19a. Jeżeli brak kontaktu ze strony Klienta w celu przedłużenia usługi, po naliczeniu kwoty powyżej 200 zł skutkuje zlicytowaniem rośliny na cel pokrycia kosztów wykonanych usług.

20. Rezerwacji dokonuję na maksymalnie 3 dni. Towar zarezerwowany, nieodebrany w trzydniowym terminie zostaje przywrócony do sprzedaży.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl